Plaça de Catalunya – Escola Industrial

District 1 – Centre