Plaça de Catalunya – Escola Industrial

Districte 1 – Centre